Malý lexikón svetových dejín / Emil Rusznák - Knižné centrum, ’ilina, 2001.
Edícia Malé lexikóny Knižného centra
ISBN 80-8064-119-6
930.9(3) - dejiny svetové 1871-1917 - lexikóny
voľná K95124 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ