Fyzikálna chémia pre nechemikov / Vladislav Holba - Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, 1995.
skriptá vysokoškolské - chémia - chémia fyzikálna - 541 - molekuly - mechanika kvantová - chémia kvantová - spektroskopia - skupenstvá - termodynamika - sedimentácia/chem./ - elektrochémia - kinetika - kolodika
vožná K101226 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ