Fyzikálna chémia / Jan Čipera , Alžbeta Stančevová prel. - Osveta, Martin, 1990.
ISBN 80-217-0134-X
učebnice stredných zdravotníckych škôl - 541 - chémia - chémia fyzikálna - atómy - jadro atómové - väzby chemické - skupenstvá - termodynamika - termodynamika chemická - rovnováha chemická - kinetika - roztoky - elektrochémia - koloidy
vožná K101227 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ