Malý lexikón literárnych diel : Svetoví autori / Dušan Pacúch - Knižné centrum, ’ilina, 2002.
Edícia Malé lexikóny Knižného centra
ISBN 80-8064-136-6
82(03) - literatúra svetová - diela literárne - obsahy - lexikóny
voľná K95125 D
voľná K95126 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ