Odraz politických zápasov v obecnej správe Banskej Bystrice v 16.-19. storočí / Jozef Markov - Vydavatežstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 1973.
908 - literatúra dvojjazyčná - Banská Bystrica - orgány obecné - Jozef II.
vožná K37938 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ