Turistika mládeže : Výběrový program.Sbírka příruček k jednotlivým osnovám tělesné výchovy mládeže / Turistik zahl. - Olympia, Praha, 1971.
796 - šport - turistika - mládež - čas vožný - príručky - výchova - výchova telesná - táborenie - mapy turistické - výstroj - pomoc - prvá pomoc
vožná K41154 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ