Odpoveď je na Slovensku, nie v Bruseli : EÚ a integrácia Rómov na Slovensku / Elena Gallová Kriglerová , Lucia Najšlová , Aneta Világi - Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku/RC SFPA/, Bratislava, 2009.
ISBN 80-89356-05-8
397 - - Slovensko - integrácia - integrácia Rómov - europeizácia - menšiny - komunita rómska - populácia majoritná - Rómovia
voľná K101257 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ