Spiritualita severoamerických indiánů / Timothy Freke , Dennis Renault , Helena Hartlová prel. - Aurora, Praha, 2000.
ISBN 80-85974-89-4
230 - spiritualita - indiáni americkí - zmysel života - nesmrteľnosť - smrteľnosť - smrť - život po smrti
voľná K101259 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ