Minerálne látky : Aby sme boli fit / Petra Hopfenzitzová , Ľudmila Strukelyová prel. - Media Klub, Bratislava, 1996.
ISBN 80-88963-22-2
613.27 - 577.16 - 641.17/.18 - látky minerálne - výživa - vitamíny
K95137 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ