Eragon : Odkaz Dračích jazdcov / Christopher Paolini , Zdenka Buntová prel. - Fragment, Bratislava, 2005.
Edícia Odkaz Dračích jazdcov
ISBN 8-80-8089-346-0
literatúra americká - romány sci-fi - romány fantastické - príbehy o drakoch - čarodejníci - zjavenia
2. Eldest 3. Brisinger 4. Inheritance
vypožičaná K101287 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ