Škola strašidiel : Úkryt netvora / Pete Johnson , Andrea Smolová prel., Tom Percival ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 2010.
ISBN 8-80-10-01832-1
knihy pre mládež - romány sci-fi - strašidlá
vypožičaná K101291 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ