Dejiny telesnej kultúry / Dejin zahl. - Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 1988.
796 - dejiny - dejiny športu - kultúra - kultúra telesná - spoločnosť prvotnopospolná - Slovania - spoločnosť otrokárska - starovek - Grécko - Rím - organizácie - organizácie športové - feudalizmus - kapitalizmus - hry olympijské - hnutie telovýchovné - kalokagatia
voľná K79148 D
voľná K79150 MC

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ