Geografia : Pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách / Celestín Farkaš - Enigma, Nitra, 1997.
Edícia Chystáte sa na maturitu?
ISBN 80-85471-45-0
geografia - príručky - geoekológia - environmentalizmus - 91(07)
voľná K91828 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ