Novelizovaný zákon o bankách s dôvodovou správou v úplnom znení / Novelizovan zahl. - Epos, Ru‘omberok, 2004.
34(094.5) - 336.71 - zákony - banky - podnikanie - pobočky - likvidácia
K95158 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ