Úvahy s recitátorom / Jozef Mistrík - Matica slovenská, Martin, 1974.
82 - literatúra - recitácia - rétorika - prednes umelecký - príležitosti slávnostné - rým
voľná K39927 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ