Dráma a divadlo sveta : Výber z esejí a štúdií / Ján Boor - Tatran, Bratislava, 1985.
792 - divadlo - dráma - dráma svetová - rozbory - rozbory diel - eseje - štúdie
voľná K73286 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ