Nerostné suroviny pro 21. století / Josef Kožíšek - SNTL, Praha, 1987.
Edícia Polytechnická knižnice
553 - suroviny nerastné - ložiská nerastné - baníctvo - ropa - plyn zemný - odpady - energia - uhlie - palivá syntetické - energetika jadrová - zdroje obnoviteľné - uhlie hnedé - uhlie čierne - ruda - palivá - Československo
voľná K75522 D
voľná K75523 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ