Geologie ložisek nerostných surovin / Vladimír Ivanovič Smirnov , Jaroslav Havelka prel., Naděžda Peřinová prel. - SNTL, Praha, 1983.
Edícia Redakce báňské a strojírenské literatury
553 - geológia - geológia ložísk - suroviny nerastné - ložiská nerastné - ložiská magmatické - ložiská hydrotermálne - ložiská zvetralinové - ryžoviská - ZSSR
voľná K83392 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ