Ložisková geológia : pre 3. roč. SPŠ baníckych / Vlastimil Potančok , Ján Hurný , Miroslav Slavkay - Alfa, Bratislava, 1986.
Edícia Edícia baníckej literatúry
553.6 - učebnice stredoškolské - geológia - geológia ložísk - ložiská nerastné - prvky chemické - migrácia prvkov chemických - klasifikácia ložísk - ložiská magmatické - voda podzemná - ložiská hydrotermálne - ložiská zvetralinové - zvetrávanie/geolog./ - voda minerálna - ochrana vôd
voľná K74978 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ