Využitie nuklidov v hydrogeológii / Pavol Pospíšil , Jozef Hulla , Štefan Šáro - Alfa, Bratislava, 1981.
Edícia Edícia energetickej literatúry
551 - hydrogeológia - nuklidy - rádioaktivita - rádiometria - žiarenie rádioaktívne - hydrosféra - rádionuklidy - využitie - voda podzemná
voľná K63561 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ