Bohovia a králi starého Egypta / Vojtech Zamarovský , Otakar Pok ilustr., Vojtech Zamarovský fotogr. - Mladé letá, Bratislava, 1986.
králi - bohovia - slovníky výkladové - 932(031) - Egypt staroveký
Pre čitatežov od 13 rokov
vožná K74243 ML
neznáma K74244 ML
vožná K74766 D
vožná K74767 ML
vožná K95167 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ