Hydrogeochemické problémy znečisťovania prírodných vôd / Stanislav Gazda zost., Kamil Vrana zost. - Geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, 1983.
556 - voda prírodná - znečistenie vody - hydrogeochémia - referáty - dažde kyslé - voda povrchová - voda podzemná - Slovensko
voľná K83402 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ