Mužný vek : Antológia poézie básnikov maďarskej národnosti v ČSSR / Vojtech Kondrót prel., Vojtech Kondrót zost., Mužn zahl. - Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1980.
literatúra maďarská - poézia maďarská
voľná K60978 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ