Najkrajšie ľúbostné listy : Dôverné i vášnivé vyznania / Eva Mária Vehnerová prel., Ronald Tamplin zost., Ronald Tamplin zost., Najkrajši zahl. - Perfekt, Bratislava, 1996.
ISBN 80-8046-018-3
929 - biografie - osobnosti - osobnosti slávne - listy - listy ľúbostné - korešpondencia - korešpondencia ľúbostná
voľná K88978 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ