Z pamätí / Pablo Neruda , Nelida Noskovičová prel. - Slovenský spisovatež, Bratislava, 1976.
929 - autobiografie - spomienky - pamäti - Neruda, Pablo - Chile - eseje - komentáre
vožná K44391 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ