Legendy a mýty zo starej Bratislavy / Igor Janota - Marenčin PT, Bratislava, 2008.
Edícia Bratislava-Pressburg
ISBN 8-80-89218-69-1
literatúra slovenská - legendy - mýty - Bratislava - Slovensko
vožná K101322 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ