Rusko-slovenský a slovensko-ruský technický slovník / Rusk zahl. - Alfa, Bratislava, 1984.
801 - slovníky jazykové - jazyk ruský - slovníky technické
vožná K69664 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ