Rusko-slovenský slovník / Rusk zahl. - Slovenské pedagogické nakladatežstvo, Bratislava, 1989.
ISBN 80-08-00909-8
801 - slovníky dvojjazyčné - jazyk ruský
vožná K81341 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ