Fyziológia živočíchov a človeka / Štefan Paulov - Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 1980.
591 - fyziológia - fyziológia človeka - fyziológia živočíchov - bunka - zloženie organizmov - adaptácia - biorytmus - vitamíny - výživa - trávenie - metabolizmus - respirácia - tekutiny telové - krv - skupiny krvné - transfúzia krvi - sústava nervová - vylučovanie - orgány zmyslové - svaly - imunita - rozmnožovanie - smrť - smrť klinická - smrť biologická - oživovanie - navigácia - navigácia zvierat - pohyb - pohyb zvierat - sťahovanie živočíchov
voľná K60431 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ