Maják v tme : Slovenský spevokol v Martine / Ivan Turzo - Osveta, Martin, 1974.
782 - hudba - dejiny hudby - spevokol - Martin - herci - herci slovenskí - kultúra - kultúra slovenská
vožná K41779 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ