Pohžady na súčasnú slovenskú hudobnú kultúru / Ladislav Burlas - Opus, Bratislava, 1987.
78 - hudba - hudba slovenská - kultúra - umenie - etika - skladatelia - skladatelia hudobní - hudba žudová - rozhlas - televízia - dramaturgia - estetika - kritika - výchova - výchova hudobná
vožná K77914 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ