Dokonalý wagnerovec : Hudobné eseje a kritiky / Bernard Georg Shaw , Otakar Kořínek prel. - Opus, Bratislava, 1981.
78 - hudba - eseje - eseje hudobné - kritika - kritika umelecká - skladatelia - skladatelia hudobní - Shaw, Bernard Georg
vožná K63800 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ