Hudobníci minulosti / Romain Rolland , MikulᚠMičátek prel. - Slovenské vydavatežstvo krásnej literatúry, Bratislava, 1957.
78 - hudba - dejiny - dejiny hudby - skladatelia - skladatelia hudobní - opera - biografie
vožná K8110 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ