Všetko je inak / Gustáv Murín , Ján Valter ilustr. - Vydavateľstvo Matice slovenskej, Martin, 2007.
ISBN 7880-89208-54-8
82 - Slovensko - literatúra slovenská - eseje - médiá elektronické - poézia - próza - próza faktu - literatúra samizdatová - samizdat - osud literatúry - budúcnosť literatúry - teória literatúry - 21. storočie - Európa
voľná K101394 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ