Mýty a legendy : Egypt, Grécko, Galia / Alain Quesnel , Alexander Halvoník prel., Jean-Marie Ruffieux ilustr. - Gemini, Bratislava, 1991.
ISBN 80-85265-02-8
292 - mýty - legendy francúzske - Egypt - Grécko - Galia - Belov, Vasilij poviedkár
vožná K83863 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ