Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku : Stredovek, renesancia, barok / Richard Rybarič - Opus, Bratislava, 1984.
78 - hudba - dejiny - dejiny hudby - stredovek - renesancia - baroko - kultúra - kultúra hudobná - Slovensko - Veľká Morava
voľná K71251 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ