Dukla 25 / Jozef Rodák zost., Ivan Mindoš zost. - Dukelské múzeum, SvidnĄk, 1970.
779 - publikácie obrazové - SNP - operácie - operácie vojenské - operácie bojové - knihy viacjazyčné - armáda - armáda československá - Dukla - fotografie - fotografie vojnové - vojna svetová II. 1939-1945 - pamätníky - pamätníky SNP
vožná K31840 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ