Moderná maďarská dráma / Németh Dobozy , Illyés Örkény , Karol Wlachovský prel. - Tatran, Bratislava, 1981.
literatúra maďarská - hry divadelné - hry historické
Galilei, Povíchrica, Favorit, Keď sa mačky hrajú
vožná K63036 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ