Výchova divadelného diváka na hodinách estetickej výchovy / Zora Mihóková - Metodické centrum, Pre¨ov, 1996.
ISBN 80-8045-022-6
792 - divadlo - výchova - výchova estetická - umenie divadelné - dejiny - dejiny divadelné - inscenácie - kultúra - žudia - žudia mladí
vožná K101424 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ