Lúčnica / Štefan Nosáž zost. - Tatran, Bratislava, 1979.
793 - publikácie obrazové - Lúčnica - súbory - súbory tanečné - kultúra - kultúra národná - tance - tance žudové
vožná K57059 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ