Slovník spoločenských vied / Slovní zahl. - Slovenské pedagogické nakladatežstvo, Bratislava, 1997.
ISBN 80-08-01040-1
3/038/ - slovníky - vedy spoločenské - filozofia - politológia - sociobiológia - psychológia - estetika - právo
vožná K91248 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ