Jazdec v maske / Zane Grey , Šarlota Barániková prel., František Hübel ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1990.
Edícia Stopy
ISBN 80-06-00191-X
literatúra americká - romány dobrodružné
neznáma K82123 ML
neznáma K83030 ML
voľná K83256 D
voľná K91833 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ