Veľký objav Huga Cabreta : Dobrodružstvo písané obrázkami / Brian Selznick , Monika Kačeriaková prel. - Fragment, Bratislava, 2008.
ISBN 8-80-8089-219-7
literatúra americká - knihy pre deti - ilustrácie - romány dobrodružné
vypožičaná K101459 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ