Lexikón slovenských žien / Ľudmila Ďuranová zost., Anna Šourková zost., Alena Táborecká zost., Lexiko zahl. - Slovenská národná knižnica, Martin, 2003.
ISBN 80-89023-30-4
03-055.2(437.6) - lexikóny - ženy - dejiny slovenské
voľná K95214 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ