Superbabka 21. storočia / Shirley Lowová , Tatiana Laliková prel. - Fragment, Bratislava, 2008.
ISBN 8-80-8089-249-4
159.9 - príručky praktické - rady praktické - rodičia starí - výchova detí - vnukovia - vzahy medzižudské
vožná K101466 D
vožná K102296 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ