Syndrom vyhoření v práci a osobním životě / Angelika Kallwass , Petr Babka prel. - Portál, Praha, 2007.
ISBN 8-80-7367-299-7
159 - syndróm vyhorenia/burnout efekt - práca - spoločnosť - mobbing(šikanovanie-psychický teror) - stres - preťaženie pracovné - rodina - vzťahy partnerské - perfekcionizmus - výkonnosť zamestnancov
voľná K101469 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ