Moskva Leningrad Kijev / Václav Jírů , Kamil Vyskočil - Osveta, Martin, 1958.
779 - publikácie obrazové - Moskva - Leningrad - Kyjev - fotografie - ZSSR - pamiatky - pamiatky kultúrne - mestá hlavné
vožná K10287 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ