Vanesa Nebojácna / Joachim Masannek , Mária Janíková prel., Jan Birck ilustr. - Fragment, Bratislava, 2008.
Edícia Futbal s divokými chalanmi
ISBN 8-80-8089-221-0
literatúra nemecká - príbehy športové - futbal - knihy pre deti
1.Leon.Superdriblér 2.Félix.Uragán 4. Julo.Stonožka
vypožičaná K101472 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ