Opátstvo Northanger / Jane Austen , Beáta Mihalkovičová prel. - Slovart, Bratislava, 2009.
ISBN 8-80-8085-797-4
literatúra anglická - romány ženské - romány historické
vožná K101476 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ