Jak ovlivnit nadváhu a obezitu / Libor Vítek - Grada Publishing, Praha, 2008.
ISBN 8-80-247-2247-4
nadváha - obezita - populácia - výživa - pohyb - diéty - edukácia - výživa zdravá - šport - plávanie - aerobik - druhy diét - spánok - stres - bielkoviny - cholesterol - tuky - sacharidy - vlákniny - posilňovanie - diéty redukčné - diéty - vegetariánstvo - index Glykemický (GLYX ) - farmakoterapia - výchova - edukácia - 613.2 - výživa zdravá
voľná K101484 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ